Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 13.01.2017 r. do 03.02.2017 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- działka nr ew. gr. 350/50 w Zawadzie w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroenergetyczny nN,

 

- działka nr ew. gr. 3657/10  w Olkuszu w celu umieszczenia   w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroenergetyczny nN,

 

- działka nr ew. gr. 1777/30  w Olkuszu w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz ciepłowniczy,

 

- działki nr ew. gr. 2120/1 oraz 2120/6 w Olkuszu w celu umieszczenia  w nich urządzeń infrastruktury technicznej: gazociąg wraz z przyłączami gazu.

 

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58.