Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 27.01.2017 r. do 16.02.2017 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

- działki nr ew. gr. 570/5 oraz 769 w Zedermanie w celu umieszczenia  w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroenergetyczny.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (32) 626-01-58.