Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 211 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 17.02.2017r. do 10.03.2017r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do  najmu i dzierżawy na okres do 3 lat:

  - działka nr 348/1 o pow. 3140m2 położona w Pomorzanach z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości  80,00zł . Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku

- część działki nr 2689/48 o pow. 40m2 z  przeznaczeniem pod  wybudowany garaż murowany (garaż stanowią własność  prywatną) Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości -  1,00zł/m2 netto (tj. 49,20zł brutto). Termin wnoszenia opłat miesięcznie: do 10-go każdego miesiąca z góry.

- część działki nr 3353/85 o pow. 200m2 położonej w Olkuszu przy ul. A.Krajowej z przeznaczeniem pod zieleń przydomową. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości – 172,20zł  brutto. Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku  z góry

- działka nr 840/13  o pow. 2745m2 oraz działka nr 840/14 o powierzchni 30m2  w Olkuszu przy ul. 20-Straconych zabudowana wiatami oraz budynkiem biurowym (w tym wiaty stanowiące własność dotychczasowego Dzierżawcy) z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą. Stawka czynszu: zgodnie  z Zarządzeniem nr .0050.1900.2017 z  25.01.2017r.  w wysokości: 8.048,51zł. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie: do 10-go każdego miesiąca z góry.

 

Dzierżawa/ Najem  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy/ najmu  winne w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę/najem nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania działki, proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-10.