Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu  kultury fizycznej „ Ruch to zdrowie!- zachęcenie mieszkańców sołectw Sieniczno, Olewin i  Wiśliczka do prowadzenia zdrowego trybu życia poprzez uczestnictwo w zajęciach ruchowych.”  

dotację otrzymał:

Klub Sportowy Flika z siedzibą 32-300 Olkusz ul. Ściegiennego 4/15  w wysokości 24.940,00