Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

PROGRAM  POSIEDZENIA

Komisji Oświaty w dniu 16 marca 2017 roku - godz. 16.00

 

  1. Otwarcie posiedzenia i zaakceptowanie jego programu.
  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  1. Wolne wnioski.