Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 207  oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od  07.04.2017 r. do 19.05.2017 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu  tj. zabudowanej nieruchomości składającej się z działek nr 840/13 i 840/14 o łącznej powierzchni 2775 m2, położonej w Olkuszu przy skrzyżowaniu ul. 20 Straconych i ul. Kluczewskiej , stanowiącej własność Gminy Olkusz objętej księgą wieczystą KR1O/00018744/0.

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 7.00-15.00 , w pok. 204  lub pod numerem telefonu 32 6260204.