Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

XXX  sesja Rady Miejskiej w Olkuszu odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 roku ( wtorek ) o godz. 15.30  w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta  i  Gminy Olkusz,  ul. Rynek 1.

 

Tematem sesji będzie m. in.

 

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pazurek- Rabsztyn – Bogucin Mały – Podgrabie ( 13 obszarów).

 

  1. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Kosmolów – Wiśliczka”.

 

  1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Wiśliczka – Kosmolów – Zadole Kosmolowskie - fragment Zedermana”.

 

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2017 rok.

 

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających organu wykonawczego Sołectwa Niesułowice (jednostki pomocniczej Gminy Olkusz ).