Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu  kultury, pn. „Prowadzenie Klubu Osiedlowego na Osiedlu Słowiki”

dotację otrzymała:

Fundacja  NOWA z siedzibą 32-300 Olkusz , ul. Elizy  Orzeszkowej  4/23  w wysokości  20.000,00 zł