Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 207 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od  19.05.2017r. do 30.06.2017r. wywieszony będzie  wykaz nieruchomości tj. działki nr 2567/8 o pow. 46 m2, położonej w Olkuszu przy ul. Polnej, objętej księgą wieczystą KR1O/00078845/6 . Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej w trybie art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 7.00-15.00, w pok. 204  lub pod numerem telefonu 32 626 02 04.