Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 26.05.2017 r. do 16.06.2017 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- działki nr ew. gr. 3402/0 i 3376 w Olkuszu (ul. Krucza Góra) w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz wodociągowy.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58.