Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OGŁOSZENIE

 

W wyniku rozstrzygnięcia   II  otwartego  konkursu  ofert   na   realizację   zadania   publicznego  z  zakresu  kultury,   przyznane  zostały następujące dotacje:

 

 

 Na zadanie:  Przedsięwzięcia kulturalne   (kwota w budżecie  9.200 zł.)

 

  1. Ochotnicza Straż Pożarna w Zedermanie na zadanie: Gminne Zawody Strażackie o Puchar Burmistrza Miasta i  Gminy Olkusz  -  dotację w  wysokości  o  3.000 zł.

 

  1. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Krakowska, Hufiec Olkusz na zadanie: 100 lat olkuskiego harcerstwa  - dotację w wysokości 2.000 zł.

 

  1. Ludowy Klub Sportowy „Błysk” w Zedermanie na zadanie pod nazwą: Kosmiczna noc – dotację w wysokości 1.000 zł.

 

  1. Ludowy Klub Sportowy „Kłos” w Olkuszu na zadanie pod nazwą: Historia Klubu - 50 lat  LKS „Kłos” Olkusz  - dotację w wysokości 1.200 zł.

 

  1. Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej „SIMO” w Olkuszu na zadanie: „Moja pierwsza własna książka” -  dotację w wysokości 2.000 zł.