Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

4 lipca 2017 r. w sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu odbyła się Konferencja promująca projekt „Koperta Życia”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Gminnej Rady Seniorów,  ośrodków zdrowia, służb ratunkowych, stowarzyszeń, instytucji oraz klubów, które na co dzień mają kontakt z seniorami. Celem spotkania było zaprezentowanie zalet „Koperty Życia” ze wskazaniem jej pożytecznych aspektów.

Koperta życia

W Kopercie Życia senior zamieszcza takie informacje jak dane osobowe, kontakt do krewnych, informacje dotyczące przebytych chorób oraz alergii oraz spis leków jakie przyjmował. Dzięki temu ratownicy medyczni będą mogli działać skuteczniej oraz szybciej.

Koperta życia

Kartę można odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz, Osiedlowym Klubie „Przyjaźń” – Stowarzyszeniu „Wszyscy dla Wszystkich”, Klubie Sportowym „Flika” – Ośrodku Wsparcia dla Seniorów oraz w Osiedlowym Klubie „Kubuś” - Fundacji „Nowa”. Wzór prawidłowo wypełnionej karty można znaleźć na http://kopertazycia.pl/jak-wypelnic .

DL ulotkaDL ulotka