Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4 zawiadamia, że w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej przy ul. Legionów Polskich nr 24, nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz ul. Legionów Polskich bloki nr 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32a, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, pawilon handlowy nr 14, blok nr 12 TBS-u ul. Osiecka

W DNIU 09.08.2017 r. OD GODZ. 6.30 DO GODZ. 13.00

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody