Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z wykonywaniem prac na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości: Olkusz ul. Wspólna od nr 15 (strona wzdłuż kanału) do oczyszczalni ścieków.

W DNIU 28.08.2017 r. OD GODZ. 8.00 DO GODZ. 12.00

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może nastąpić podwyższona barwa wody.