Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 211 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 08.09.2017r. do 29.09.2017r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat:

 

- działka nr 1969/1 o pow. 622m2 położona  w Olkuszu przy ul. Nowowiejskiej (bezpośrednio za działkami nrnr 1969/5, 1969/4) z przeznaczeniem pod ogród przydomowy, warzywno- owocowy. Na w/w terenie zabrania się stawiania urządzeń i budynków trwale związanych z gruntem. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości: 70,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku z góry,

- działka nr 5478/21 o pow. 115m2 oraz  działka nr 3817 o pow. 74m2  - położone  w Olkuszu przy ul. Ks. Kan. St. Gajewskiego  z przeznaczeniem pod ogród przydomowy,  warzywno- owocowy (bezpośrednio za działką  nr 5478/7 ). Na w/w terenie zabrania się stawiania urządzeń i budynków trwale związanych z gruntem. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości: 60,00zł .Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca  każdego roku z góry,

- działka nr 826 o pow. 310m2 położonej  w Olkuszu Obr. Pomorzany  z przeznaczeniem pod ogród przydomowy warzywno- owocowy. Na w/w terenie zabrania się stawiania urządzeń i budynków trwale związanych z gruntem. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości: 60,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku z góry.

- część działki nr 2763/6 o pow. 150m2 położonej w Olkuszu przy ul. Pakuska (bezpośrednio przy działce nr 2764/4) z przeznaczeniem pod ogród przydomowy, warzywno- owocowy. Na w/w terenie zabrania się stawiania urządzeń i budynków trwale związanych z gruntem. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości: 60,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku z góry,

- część działki nr 5489/6 o pow. 460m2 położonej w Olkuszu pomiędzy ul. Wapienną, a ul. Cegielnianą (bezpośrednio za działką nr 5489/2) z przeznaczeniem pod ogród przydomowy, warzywno- owocowy. Na w/w terenie zabrania się stawiania urządzeń i budynków trwale związanych z gruntem. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości: 60,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku z góry.

 

*W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości, wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

** Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

 

Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winny w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania oraz proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-10.