Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 207 w dniach od  13.10.2017r. do 24.11.2017r.  wywieszony będzie  wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

- działka nr 5486/4 o pow. 900 m2,

- działka nr 5486/5 o pow. 900 m2,

położonych w Olkuszu przy ul. Widokowej, objętych księgą wieczystą KR1O/00062626/0.

Nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajdują się w terenie oznaczonym symbolem „ 23. MNU” – opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową. Ponadto w zasięgu otuliny Parku Krajobrazowego „ Orlich Gniazd” , w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 454 Olkusz-Zawiercie.

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem  w godz. 7.00-15.00 w pok. 204 lub pod numerem telefonu 32 6260204.