Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 211 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 17.11.2017r. do 08.12.2017r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu na okres do 3 lat:

- część działki nr 4487/2 o pow. 3m2 położonej  w Olkuszu przy ul. M. Konopnickiej  oraz  część działki nr 3353/85 o pow. 3m2 położonej  w Olkuszu przy ul. Legionów Polskich  -  z przeznaczeniem pod planszę reklamową. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości: 35,00zł/m2 (tj.129,15zl brutto za 3m2). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10  każdego miesiąca  z góry;

- najem pomieszczeń  usytuowanych w piwnicy budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczną i kulturalno – rozrywkową. Stawka czynszu za najem zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.2604.2017 z dnia 08.11.2017r. w wysokości: 4.000,00zł netto (tj.4.920,00zł brutto) + opłaty za media. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10-go każdego miesiąca z góry.

 

*W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości, wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

** Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

 

Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winny w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania oraz proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-10.