Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 01.11.2017 r. do 21.12.2017 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- działka nr ew. gr. 178 w Rabsztynie w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroenergetyczny.

- działka nr ew. gr. 430 w Sienicznie w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroenergetyczny

- działka nr ew. gr. 604 w Osieku w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroenergetyczny.

- działka nr ew. gr. 5489/6 w Olkuszu w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz kanalizacji sanitarnej oraz przyłącz wody

- działka nr ew. gr. 2709/5 w Olkuszu w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroenergetyczny

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58.