Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

LOGO WFOIŚ

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

 

Wniosek pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Olkusz – wymiana kotłów” został złożony przez Gminę Olkusz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, a w dniu 28.07.2017 r. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW został zatwierdzony wniosek Zarządu o przyznanie dotacji dla Gminy Olkusz na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 20.09.2017 r.

Zadanie dotyczy wymiany 70 szt. starych, nieefektywnych źródeł ciepła(kotłów/pieców węglowych), na źródła ciepła ekologiczne, wykorzystujące paliwa gazowe (40 szt.) i paliwa stałe (30 szt.) wraz z wykonaniem instalacji c.o. i c.w.u. niezbędnej do funkcjonowania nowego systemu ogrzewania(w przypadku jej braku w budynkach). Rozwiązania techniczne w projekcie potwierdzają zastosowanie kotłów najwyższej klasy, co gwarantuje lepszą sprawność, czystsze spalanie, oszczędność i wysoki efekt ekologiczny. Projekt  spełnia normy określone w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji  na terenie województwa małopolskiego” ogłoszone przez WFOŚiGW w Krakowie.

Podstawowym celem zadania jest poprawa stanu środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Olkusz. W wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa stanu środowiska w skali lokalnej, a w szczególności powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań, ograniczenie zjawisk tzw. „niskiej emisji”. Zostanie ograniczona ilość zużywanego na cele grzewcze paliwa węglowego poprzez zwiększenie sprawności kotłów oraz zainstalowanie kotłów spełniających wymagania ekoprojektu.

Efektem ekologicznym zadania jest redukcja emisji równoważnej do powietrza o 22.610,80 kg/rok. Efektem rzeczowym - likwidacja 30 szt. kotłów/pieców węglowych o mocy 754 kW i montaż 30 szt. nowoczesnych kotłów węglowych, zgodnych z wymaganiami PONE, o mocy 595 kW, likwidacja 40 szt. kotłów/pieców węglowych o mocy 1137 kW i montaż 40 szt. kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy 903 kW.

Planowany koszt kwalifikowany zadania wynosi: 870.000,00, Beneficjent zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego na poziomie 34,48% kosztów kwalifikowanych. Kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wynosi 435.000,00 zł

 

Wstępna deklaracja

Lista budynków do audytu II

Identyfikator_wzór