Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego przyznanych przez Sejmik Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2017

„Przebudowa dachu budynku remizy OSP w Osieku” – wniosek złożony w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2017”, w ramach którego gminy z województwa małopolskiego mogły ubiegać się o dofinansowanie na prace budowlane i remontowe w remizach strażackich. Można było pozyskać środki na zakup materiałów budowlanych oraz przeprowadzenie prac remontowych w strażnicach, szczególnie w ich części operacyjno-technicznej. Zakres zadania obejmuje: rozbiórkę pokrycia dachu z blachy trapezowej oraz konstrukcji nośnej dachu, rozbiórkę sufitu podwieszanego pomiędzy piętrem i poddaszem, istniejących kominów w części poddasza oraz nad dachem, montaż murłat oraz pozostałej konstrukcji dachu, domurowanie ścian szczytowych, murowanie kominowych przewodów wentylacyjnych. Ponad powierzchnią dachu kominy zostaną otynkowane oraz wykonane będą czapki kominowe przykryte obróbką blacharską. Zamontowana zostanie membrana dachowa, kontrłaty i łaty oraz pokrycie z blachodachówki gr. 0,5 mm (ocynkowanej i powlekanej).

Wymienione zostaną istniejące rynny i rury spustowe wraz z czyszczakami na nowe z PCV (rynny o szer. 12,5cm, rury spustowe 10cm). Wnioskowany remont dachu w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku znacznie poprawi warunki socjalno – bytowe strażaków – ratowników, po powrocie z akcji ratowniczo gaśniczych oraz zapewni odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Całkowity koszt zadania: 99.872,82

Kwota dofinansowania: 30.600,00