Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OGŁOSZENIE

 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.:

„Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w ramach Ośrodka Wsparcia – Klubu Samopomocy na terenie Osiedla Pakuska „

przyznano dotację dla:

 

  1. Stowarzyszenia na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „ Wszyscy dla Wszystkich” , 32-300 Olkusz, ul. Jana Kochanowskiego 2 w kwocie 79.914,00 zł