Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 207 w dniach od  19.1.2018r. do 02.03.2018r.  wywieszony będzie  wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

- nieruchomość składająca się z działek nr : 633, 632, 630/2, 631/2, 617/39 o łącznej powierzchni  1,8745 ha, położona w Olkuszu przy ul. Wspólnej (obręb Pomorzany),  objęta  księgami  wieczystymi KR1O/00047850/8, KR1O/00078609/0,

- nieruchomość składająca się z działek nr : 617/37 ( obręb Pomorzany ) i 741/19 ( obręb Olkusz ) o łącznej powierzchni 1,8962 ha, położona w Olkuszu przy ul. Wspólnej , objęta księgami  wieczystymi KR1O/00047850/8, KR1O/00040127/2,

- nieruchomość składająca się z działek nr : 617/38 ( obręb Pomorzany ) i 741/21 ( obręb Olkusz )  o łącznej powierzchni 1,5743 ha, położona w Olkuszu przy ul. Wspólnej , objęta księgami wieczystymi KR1O/00047850/8, KR1O/00040127/2.

Powyższe nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza – znajdują się w terenie oznaczonym symbolem „ D 2PT/UC „ – opisanym jako : „ Tereny produkcyjno-techniczne  z możliwością wprowadzenia usług komercyjnych, w „ terenie górniczym ZGH Bolesław ”, w „rejonie oddziaływania starego kopalnictwa”. Ponadto przez nieruchomości te przebiega linia wysokiego napięcia 110KV ze strefą oddziaływania elektromagnetycznego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – upływa z dniem 02.03.2018r. 

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem  w godz. 7.00-15.00 w pok. 204  lub pod numerem telefonu 32 6260204.