Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 211 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 02.02.2018r. do 23.02.2018r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat:

 

 - części działek: nr 3617/36 o pow. 120m2 oraz nr 3617/37 o pow. 160m2 położone w Olkuszu przy ul. Pakuska  z przeznaczeniem pod ogród przydomowy,  warzywno - owocowy. Stawka czynszu zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości 60,00zł rocznie. Termin wnoszenia opłat rocznie: do 31-go marca każdego roku  z góry.

- część działki nr 638/22 o pow. 500m2 z  przeznaczeniem pod ogród przydomowy, warzywno - owocowy położonej w Olkuszu przy ul. Parcze. Stawka czynszu zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości 60,00zł. Termin wnoszenia opłat rocznie: do 31-go marca każdego roku  z góry.

- część działki nr 3345 o powierzchni 3m2  w Olkuszu przy ul. Kap. Hardego z przeznaczeniem pod zieleń przydomową. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. zgodnie § 1.1. w wysokości 30,00zł netto (36,90zł brutto).Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku z góry.

- części działek nrnr: 4483, 3619/8, 1820/14, 3353/79, 3353/89, 4431, 4442, 4450, 4563, 3693/12, 4466, 4478, 3721/39, 4489, 4457, 944/13, 120/3, 1119, 404 – każda o pow. 2m2 położone w Olkuszu oraz na terenach wiejskich z przeznaczeniem pod kontenery do zbiórki odzieży używanej. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.2747.2018 z dnia 10.01.2018r.  w wysokości: 100,00zł netto (123,00zł brutto) za kontener. Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca  każdego roku z góry.

- część działki nr 3985/3 o powierzchni 32m2  zabudowanej budynkiem murowanym stanowiącym własność os. prywatnej położonej  w Olkuszu przy ul. Wiejskiej z przeznaczeniem pod magazyn. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r.zgodnie  z przeznaczeniem  w wysokości:  1,70zł/m2  (66,91zł brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie  do 10 każdego miesiąca z góry.

 

  • W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości, wyłonienie Dzierżawcy  nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawka osiągnięta w przetargu.

 

Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy/ najmu  winne w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżaw nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania działki, proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-10.