Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 211 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 09.02.2018r. do 02.03.2018r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu na okres 5 lat dot. pomieszczeń znajdujących się w piwnicy budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczną i kulturalno – rozrywkową. Stawka czynszu za najem zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.2779.2018 z dnia 31.01.2018r. w wysokości: 4.000,00zł netto (tj.4.920,00zł brutto) + opłaty za media. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10-go każdego miesiąca z góry.

 

  • wyłonienie Najemcy nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

Najem  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu  winne w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na najem nieruchomości.

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-10.