Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 09.02.2018 r. do 01.03.2018 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

- działka nr ew. gr. 4434/2 w Olkuszu (ul. Baczyńskiego) w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroenergetyczny nN

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58.