Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 02.03.2018 r. do 22.03.2018 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

- działki nr ew. gr. 999/4, 968/72, 968/73, 968/75, 968/84, 968/87 w Olkuszu w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: sieci gazowej

- działki nr ew. gr. 9/1, 9/23, 2/8, 546 w Osieku w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: sieci gazowej

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58.