Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W dniu 22.03.2018 r., na czas realizacji zadania pn. "Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu obejmująca przebudowę i rozbudowę budynku dawnego starostwa oraz zagospodarowanie terenu zabytkowego zespołu", zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.