Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Antoni Minkiewicz urodził się 16 września 1881 w Łyczówce w guberni wołyńskiej. Po ukończeniu gimnazjum rozpoczął studia na Uniwersytecie Kijowskim. Został z niego usunięty za udział w patriotycznej manifestacji w 1905 roku i zesłany do karnego batalionu na Kaukazie. Po amnestii wyjechał z Rosji i studiował w Akademii Górniczej w Leoben (Austria). Następnie zamieszkał w Olkuszu, gdzie pracował jako inżynier górniczy w kopalni „Józef” na Starym Olkuszu. Aktywnie zaangażował się w życie społeczne miasta. Był jednym z inicjatorów ustawienia pomnika na grobie płk. Francesco Nullo na olkuskim cmentarzu. Z jego inicjatywy, w 1911 roku, w Olkuszu powstało koło Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, którego został prezesem. Aktywnie działał w olkuskiej Resursie Obywatelskiej, był też członkiem straży pożarnej. W tym okresie był prawdopodobnie członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) Frakcji Rewolucyjnej.

Szczególną aktywność wykazał podczas I wojny światowej. Stanął na czele Komitetu Bezpieczeństwa Publicznego, jaki zawiązał się w Olkuszu wkrótce po wybuchu wojny. Był też delegatem Naczelnego Komitetu Narodowego na powiat olkuski, a także twórcą i kierownikiem gminnego oraz powiatowego Komitetu Gospodarczo-Zapomogowego, a następnie Komitetu Ratunkowego Powiatu Olkuskiego. Zainicjował wydawanie przez Komitet czasopisma „Kronika Powiatu Olkuskiego”. Z jego inicjatywy, w 1916 roku powstało w Olkuszu gimnazjum męskie, a rok później liceum żeńskie. Minkiewicz prowadził też tajną działalność. Był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej, gdzie pełnił funkcję prezesa Zarządu Okręgu, a następnie tzw. Delegacji Naczelnego Komitetu Narodowego (NKN). Brał czynny udział w organizowaniu na terenie powiatu olkuskiego organizacji „Piechur” związanej z POW. Pod koniec wojny został członkiem Wydziału Powiatowego, a w kwietniu 1918 roku został wybrany do Rady Stanu w Warszawie.

Od 23 października 1918 roku do 30 września 1919 roku Antoni Minkiewicz był ministrem aprowizacji, a następnie naczelnym komisarzem Zarządu Cywilnego Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego. W dniu 12 lipca 1920 roku zginął na Kresach w niewyjaśnionych okolicznościach, gdy pociąg którym podróżował został zaatakowany przez oddziały sowieckie. Pośmiertnie został odznaczony Orderem Polonia Restituta III kl.

Opracowano na podstawie: hasło Antoni Mińkiewicz, autor Zbigniew Landau (w) Internetowy Polski Słownik Biograficzny, http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/antoni-minkiewicz-minkiewicz (dostęp 30.01.2018)

 

Antoni Minkiewicz i Józef Piłsudski. Fot. arch. Muzeum Regionalne PTTK w Olkuszu

 

Olkuscy radni i członkowie Komitetu Ratunkowego. Od lewej: Jeziorański, Stefan Buchowiecki (w kożuchu), Jan Osmołowski. Trzeci z prawej Antoni Minkiewicz (w kożuchu, trzyma teczkę nad głową kolegi). Ok. 1915 r. Fot. arch. Muzeum Regionalne PTTK w Olkuszu

 

Antoni Minkiewicz (z prawej) i Stefan Buchowiecki (z lewej). Fot. arch. Muzeum Regionalne PTTK w Olkuszu