Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Stefan Buchowiecki urodził się 12 maja 1863 roku w majątku Sokołowo w województwie nowogródzkim. W 1890 roku ukończył studia na wydziale lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego i rozpoczął praktykę lekarską w Olkuszu, gdzie kierował miejscowym szpitalem św. Błażeja. Aktywnie angażował się w życie społeczne miasta. Był prezesem olkuskiej Resursy Obywatelskiej, członkiem zarządu olkuskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Towarzystwa Wzajemnego Kredytu oraz straży pożarnej. Był też jednym z inicjatorów ustawienia pomnika na grobie płk. Francesco Nullo.

Po wojnie rosyjsko-japońskiej, w której brał udział, został awansowany do stopnia pułkownika lekarza. Mimo to, po wybuchu I wojny światowej, 6 sierpnia 1914 roku wstąpił jako szeregowy do Legionów Polskich. Był olkuskim radnym i członkiem Komitetu Bezpieczeństwa Publicznego oraz stworzył punkt werbunkowy legionów w Olkuszu, którym kierował. Był też w zarządzie olkuskiego Patronatu Skautowego.Wkrótce został skierowany do szpitala i ambulatorium Legionów Polskich w Krakowie. Następnie organizował kolejne szpitale wojskowe. Latem 1915 roku został naczelnym lekarzem 6 pułku piechoty Legionów Polskich i wyruszył na front. W grudniu 1915 roku został ranny w bitwie pod Kostiuchnówką. Po rekonwalescencji został naczelnym lekarzem Domu Ozdrowieńców w Kamieńsku. Od 1917 roku był komendantem kolejnych szpitali wojskowych. Po odzyskaniu niepodległości został szefem sanitarnym Dowództwa Okręgu Generalnego w Kielcach, a potem kierownikiem szpitala wojskowego i zakładu dla inwalidów w Warszawie. W 1925 roku przeszedł w stan spoczynku w stopniu generała brygady. Po powrocie do Olkusza nadal angażował się aktywnie w sprawy miasta. Zmarł 9 kwietnia 1927 roku w Olkuszu i został pochowany na miejscowym cmentarzu. Był odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari V klasy, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, a pośmiertnie Krzyżem Niepodległości.

 

Stefan Buchowiecki (z lewej) i Antoni Minkiewicz (z prawej). Fot. arch. Muzeum Regionalne PTTK w Olkuszu

 

Generał Stefan Buchowiecki w swoim gabinecie. Fot. arch. Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej w Olkuszu

 

Generał Stefan Buchowiecki. Fot. arch. Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej w Olkuszu