Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Wieńczysława Buchowiecka z domu Miłkowska urodziła się 13 lipca 1874 roku w Warszawie. Była córką Pawła i Zofii z domu Kolbe. W 1895 roku wyszła za mąż za młodego lekarza Stefana Buchowieckiego, z którym przeprowadziła się do Olkusza. Zajmowała się domem i wychowaniem dzieci, ale działała też społecznie w olkuskim kole Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W 1915 roku powstała w Olkuszu pierwsza drużyna skautowa. Założycielem i pierwszym komendantem I Olkuskiej Drużyny Skautowej był inżynier Zygmunt Rajdecki, mąż Kamilli Rajdeckiej, siostry Stefana Buchowieckiego.  Wkrótce zawiązał się Patronat Skautowy, który miał propagować skauting, a także zapewniać pomoc materialną olkuskim skautom. W zarządzie Patronatu działała Wieńczysława Buchowiecka, a członkiem olkuskiej drużyny skautowej był syn państwa Buchowieckich – Janusz.

Wieńczysława Buchowiecka była także przewodniczącą olkuskiego koła Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego. Koło powstało 16 marca 1915 roku i początkowo należało do niego 35 kobiet. Inicjatorką powstania Koła była Kamilla Rajdecka, a przewodniczącą pięcioosobowego zarządu była od samego początku Wieńczysława Buchowiecka. Olkuskie koło Ligi Kobiet było jednym z pierwszych w kraju i była to pierwsza kobieca organizacja w powiecie olkuskim. Głównym celem działalności Ligi Kobiet było udzielanie pomocy polskim żołnierzom i opieka nad ich rodzinami. W ramach Ligi działały trzy sekcje: gospodarczo-obchodowa, agitacyjno-odczytowa i sekcja opieki. Kobiety zajmowały się wyszukiwaniem schronienia dla przybyłych legionistów, organizacją koncertów i przedstawień, podczas których zbierano datki dla legionistów. Angażowały się politycznie poprzez organizację odczytów, kolportaż broszur i gazet niepodległościowych oraz rozwieszanie plakatów w Olkuszu i okolicznych miejscowościach. Organizowały także opiekę nad dziećmi legionistów. Pieniądze na działalność pochodziły ze składek miesięcznych członkiń oraz datków.

Liga Kobiet przekazała swój księgozbiór na rzecz olkuskiej Biblioteki Publicznej założonej w 1917 roku oraz dała początek muzealnej kolekcji pamiątek żołnierskich. Warto dodać, że od 1916 roku Wieńczysława Buchowiecka była delegatką Ligi Kobiet w Komitecie Ratunkowym Powiatu Olkuskiego. Działalność Ligi Kobiet przyczyniła się do tego, że dwa tygodnie po odzyskaniu niepodległości 28 listopada 1918 roku polskie kobiety, jako jedne z pierwszych na świecie, otrzymały czynne i bierne prawo wyborcze. Wieńczysława Buchowiecka przeżyła swojego męża o 20 lat. Zmarła 6 sierpnia 1947 roku i została pochowana na olkuskim cmentarzu.

 

Wieńczysława Buchowiecka. Fot. arch. Muzeum Regionalne PTTK w Olkuszu

 

Wydawanie żywności  na stacji kolejowej w Olkuszu przez pani z Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego. 1915 rok. Fot. arch. Muzeum Regionalne PTTK w Olkuszu