Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Stanisław Bac urodził się 30 marca 1887 w Kazimierzy Wielkiej. W 1905 roku ukończył Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze w Krakowie. Następnie studiował na Politechnice Lwowskiej, a w 1912 r. został asystentem w Akademii Rolniczej w Dublanach.

Aktywnie angażował się w działania niepodległościowe. W latach 1913-14 był naczelnikiem głównym Drużyn Bartoszowych. Od 1914 roku w stopniu kapitana walczył w 3 Pułku Piechoty Legionów. W 1916 roku przyjechał do Olkusza, gdzie został dyrektorem reaktywowanej szkoły rzemieślniczej, którą kierował do 1924 roku. Podczas pobytu w Olkuszu aktywnie włączył się w życie społeczne miasta. Z jego inicjatywy, w 1917 roku, usypano Kopiec Kościuszki w Olkuszu. Był także aktywnym członkiem Komitetu Ratunkowego Powiatu Olkuskiego oraz założycielem i redaktorem naczelnym czasopisma „Kronika Powiatu Olkuskiego”, wydawanego przez Komitet. Brał udział w organizacji uroczystości patriotycznych w Olkuszu, w tym obchodów drugiej rocznicy bitwy pod Krzywopłotami, kiedy kierowaną przez niego szkołę odwiedził Józef Piłsudski. W 1918 roku, w czasie walk polsko-ukraińskich był członkiem Naczelnej Komendy Wojsk Polskich we Lwowie, a następnie walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Pod koniec 1920 roku wrócił do Olkusza, gdzie do 1924 roku kierował szkołą rzemieślniczą. Od 1926 roku był pracownikiem naukowym Politechniki Lwowskiej oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Kierował też działem hydrologii Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. W 1931 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1934 roku stopień docenta. Podczas II wojny światowej był żołnierzem Batalionów Chłopskich. Po 1945 roku pracował naukowo w Lublinie, a następnie we Wrocławiu. W 1948 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Miał na swoim koncie przeszło 130 publikacji naukowych. Zmarł 30 maja 1970 r.

 

Stanisław Bac. Fot. arch. Muzeum Regionalne PTTK w Olkuszu

 

Naczelna Komenda obrony Lwowa w 1918 roku. Trzeci od lewej kpt. Stanisław Bac (szef referatu uzbrojenia). Źródło: www.kresy24.pl