Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Antoni Wiatrowski urodził się 1 czerwca 1889 roku w Hrubieszowie w rodzinie rzemieślniczej. Uczył się w domu i na tajnych lekcjach, bowiem został usunięty ze szkoły rosyjskiej za odmowę uczęszczania na nabożeństwa do cerkwi prawosławnej (był unitą). W latach 1912 - 1914 uczył się w szkole Przemysłowo-Technicznej w Warszawie. Po wybuchu I wojny światowej wrócił do Hrubieszowa, gdzie pracował jako nauczyciel w szkole powszechnej. Był zaangażowany w organizowanie szkolnictwa polskiego. W 1918 roku został powołany przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego RP na współpracownika Rady Szkolnej Okręgu Hrubieszowskiego.
W 1916 roku założył rodzinę, z którą w 1919 roku przeniósł się do Lublina, gdzie był nauczycielem Szkoły Rzemieślniczej, a potem gimnazjum. Równocześnie studiował historię na Uniwersytecie Lubelskim. W 1925 roku założył Szkołę Rzemieślniczą w Hrubieszowie, której był dyrektorem. W 1929 roku przeprowadził się do Olkusza, gdzie rozpoczął pracę w Państwowej Szkole Rzemieślniczo-Przemysłowej. Założył w szkole drużynę harcerską. W latach 1936 – 1939 był prezesem Zarządu Oddziału PTK w Olkuszu. Był też autorem pierwszego „Ilustrowanego Przewodnika po Ziemi Olkuskiej z mapką”, wydanego w 1938 roku. W 1935 roku otrzymał Odznakę Honorową za walkę o Szkołę Polską, w 1937 roku srebrny krzyż Za Zasługi Na Polu Pracy Społecznej, a w 1938 r. Brązowy Medal za Długoletnią Służbę.
Podczas okupacji był nauczycielem szkoły powszechnej w Braciejówce, gdzie prowadził tajne nauczanie i kolportaż prasy konspiracyjnej. Po wojnie, do sierpnia 1946 roku, był nauczycielem w olkuskiej Państwowej Szkole Rzemieślniczo – Przemysłowej. W latach 1945 – 1946 był komendantem Hufca ZHP Olkusz. Potem wyjechał do Hrubieszowa, gdzie pracował jako nauczyciel.
W 1951 roku przeszedł na emeryturę. Był zapalonym regionalistą. Miał na koncie szereg publikacji. Zmarł 28 grudnia 1957 roku. Został pochowany na cmentarzu w Hrubieszowie.

 

Antoni Wiatrowski. Karta z kroniki 21 Zagłębiowskiej Drużyny Harcerzy im. Jana Kilińskiego w Olkuszu.  Fot. arch. Muzeum Regionalne PTTK w Olkuszu