Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Karol Radłowski urodził się 16 października 1864 roku w Częstochowie. Po ukończeniu gimnazjum w 1880 roku, rozpoczął pracę w Zarządzie Powiatu Olkuskiego, gdzie pracował do 1891 roku. W 1893 roku przeprowadził się do Minogi, gdzie objął stanowisko pomocnika wójta tej gminy, które pełnił do 1900 roku. W latach 1900 -12 był wójtem gminy Minoga. Była to spora gmina, gdyż w 1870 roku przyłączono do niej pozbawioną praw miejskich Skałę.

Podczas pobytu w  Minodze poznał  Mariannę Russocką z Brzezia herbu Zadora, której ojciec był administratorem miejscowego majątku ziemskiego należącego do rodziny Wężyków. Karol Radłowski ożenił się z Marianną w 1903 roku. W latach 1912-14 Karol Radłowski był sekwestratorem Zarządu Powiatu Olkuskiego, a po ucieczce Rosjan, w kwietniu 1915 roku, po internowaniu poprzedniego burmistrza Jana Stachurskiego, objął funkcję burmistrza Olkusza. Pełnił swoją funkcję do 1921 roku, kiedy zastąpił go na tym stanowisku Marian Starkiewicz. W ciągu sześciu lat pełnienia funkcji burmistrza Karol Radłowski musiał rozwiązywać bieżące problemy mieszkańców miasta związane z brakami w zaopatrzeniu, obciążeniami ludności związanymi ze stacjonowaniem wojsk, czy epidemiami chorób zakaźnych, a po wojnie z odbudową miasta.

Jego zasługą było m.in. powołanie w Olkuszu gimnazjum męskiego w 1916 roku oraz rok później biblioteki miejskiej. Działał także społecznie w Polskim Towarzystwie Krajoznawczym. Karol Radłowski stał na czele delegacji, która 2 listopada 1918 roku przejęła władzę w mieście z rąk austriackiego komendanta obwodu.  Po przejściu na emeryturę nadal udzielał się społecznie. Był jednym z członków honorowego komitetu, który w 1923 roku zorganizował  w Olkuszu obchody 60. rocznicy powstania styczniowego. Państwo Radłowscy nie mieli dzieci, wychowywali przysposobione dziecko, ale wcześnie zmarło. Karol Radłowski zmarł nagle 28 lutego 1928 roku i został pochowany na olkuskim cmentarzu.

 

Karol Radłowski  w Ojcowie. Około 1912 r. fot. arch. Mieczysława Novaka

 

Karol Radłowski. fot. arch. Mieczysława Novaka

 

Karol Radłowski , okres międzywojenny. Fot. arch. Muzeum Regionalne PTTK w Olkuszu