Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Jan Jarno urodził się w 1867 roku w Olkuszu w rodzinie rzemieślniczej. Jego ojciec był właścicielem kuźni przy ulicy Górniczej. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Olkuszu wstąpił do rosyjskiego seminarium nauczycielskiego w Miechowie, które musiał opuścić za ujawienie swych postaw patriotycznych. Powrócił do Olkusza i rozpoczął pracę w warsztacie swego ojca. Działał w olkuskiej ochotniczej straży pożarnej, gdzie nieprzerwanie od 1901 do 1931 roku pełnił funkcję naczelnika. Był jednym z założycieli powstałego w 1911 roku olkuskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Resursy Obywatelskiej. Działał także w sosnowieckim oddziale Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Jako aktywny członek dozoru kościelnego parafii św. Andrzeja zaangażował się w budowę nowej dzwonnicy.

Najbardziej aktywnym okresem jego działalności były lata I wojny światowej. W 1914 roku był jednym z inicjatorów powołania Komitetu Bezpieczeństwa Publicznego i kierował milicją miejską. Był olkuskim radnym i członkiem Komitetu Ratunkowego Powiatu Olkuskiego. Angażował się w redagowanie „Kroniki Powiatu Olkuskiego”. Był jednym z inicjatorów usypania w 1917 roku Kopca Kościuszki w Olkuszu oraz członkiem rady założonego w 1917 roku w Olkuszu koła Towarzystwa „Piechur”. Przez całą wojnę Jan Jarno prowadził pamiętnik, który jest bezcennym źródłem informacji o historii Olkusza i ziemi olkuskiej w tym okresie.

Po odzyskaniu niepodległości nadal aktywnie angażował się w sprawy miasta. Zbierał miejscowe legendy, opisywał zabytki i historię miasta. Kolekcjonował stare dokumenty i pamiątki, które przekazał do olkuskiego muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Był aktywnym członkiem Związku Ludowo – Narodowego RP. Był ławnikiem Sądu Pokoju w Olkuszu i członkiem Rady Opiekuńczej olkuskiej szkoły rzemieślniczo - przemysłowej. W 1927 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Główny Związek Straży Pożarnych RP

Jan Jarno zmarł 11 maja 1933 roku. Jego pogrzeb był swoistą manifestacją mieszkańców Olkusza, którzy przyszli pożegnać jednego z najzacniejszych obywateli.

 

Jan Jarno w młodości. Fot. arch. Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej w Olkuszu

 

 

Jan Jarno (w środku) wśród członków komitetu organizacyjnego 60 rocznicy śmierci płk. Francesco Nullo. 1923 rok. Fot. arch. Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej w Olkuszu

 

 

Legitymacja Jana Jarno, jako członka Straży Obywatelskiej w Olkuszu. Fot. arch. Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej w Olkuszu

 

Pierwsza strona pamiętników Jana Jarno, które prowadził w latach 1914-20. Fot. arch. Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej w Olkuszu