Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OGŁOSZENIE

 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania z kultury, turystyki oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw w roku 2018 zostały przyznane następujące dotacje:  

 

Na zadanie: Utrzymanie i popularyzacja muzeów  w Olkuszu  (kwota w budżecie 30.000 zł.)

 

 1. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze im. A. Janowskiego Oddział w Olkuszu na zadanie: Muzeum Regionalne PTTK Olkusz  -  dotację w wysokości 10.000 zł.
 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Olkuszu na zadanie: Utrzymanie i popularyzacja muzeów w Olkuszu  Popularyzacja i utrzymanie Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej im. Stefana Ząbczyńskiego w Olkuszu   -  dotację w wysokości  20.000 zł.  

 

Na zadanie:  Współpraca ze społecznościami lokalnymi innych państw (kwota w budżecie  8.000 zł.)

 

 1. Olkuskie Stowarzyszenie „Miasta Partnerskie”, na zadanie; „Spotkania partnerskie 2018 w Olkuszu; 10 lat partnerstwa z Pontenure, 20 lat przyjaźni mieszkańców Olkusza i Schwalbach am Taunus” –  dotację w wysokości  8.000 zł.   

 

Na zadanie:  Przedsięwzięcia kulturalne   (kwota w budżecie 30.000 zł.)

 

 1. Olkuskie Towarzystwo Muzyczne „PRO MUSICA” w Olkuszu  na zadanie: IX Olkuskie Spotkania z perkusją „Oblicza Perkusji’  - dotację w  wysokości 3.500 zł.
 2. Stowarzyszenie „Złota Arka” Nauczycieli i Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im.K.K.Wielkiego w Olkuszu, na zadanie:  Zeszyty Historyczne Olkusza, Nr 24  -  dotację w  wysokości  3.000 zł.
 3. Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Olkusz na zadanie: Premiera filmu „100 lat olkuskiego harcerstwa cz.1” -  dotację w wysokości 2.000 zł.
 4. Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu na zadanie p.n. Z kulturą do wszystkich  -  dotację w wysokości 1.500 zł.  
 5. Klub Sportowy Flika w Olkuszu na zadanie: Festyn Osiedlowy - Dzień Smerfa -  dotację w wysokości  1.500 zł. 
 6. Stowarzyszenie Na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich” w Olkuszu na zadanie: X  Powiatowy  Konkurs „Dzieło Hansa Hummla  w poezji i plastyce”    –  dotację w  wysokości 1.500 zł.
 7. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi na zadanie: Wydanie i promocja książki Tytusa Żalgirdasa (Olgerda Dziechciarza) pt. Okazja czyni bogadotację w wysokości 1.500 zł.
 8. Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej „SIMO” w Olkuszu na zadanie: Kolorowa  Kraina Krecika  - dotację w wysokości 1.000 zł.
 9. Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej „SIMO” w Olkuszu na zadanie: „Pozdrowienia z Olkusza dla Pani i Pana Ambasador”  - dotacja w wysokości 1.000 zł.  
 10. Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” w Olkuszu na zadanie: Plener plastyczny  „Zamek Rabsztyn  z duchem czasów”   -  dotację w wysokości 1.000 zł.

 

Na zadanie:  Przedsięwzięcia upowszechniające turystykę  (kwota w budżecie 10.000 zł.)

 

 1. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Olkusz na zadanie: Obóz Puszczański  -  dotację w wysokości  2.000 zł.
 2. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Olkuszu, na zadanie: „XXXII  Rajd  Szlakami Walk Oddziału Hardego”  -   dotację w wysokości 1.500 zł.
 3. Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” w Olkuszu na zadanie: Zlot turystyczny  „Rabsztyn 2018”  -   dotację w wysokości 1.000 zł.
 4. Stowarzyszenie Troks,  na   zadanie:  Sandomierz – Kazimierz Dolny – Puławy czyli seniorzy na nadwiślańskim szlaku”  -  dotację w wysokości  1.000 zł
 5. Stowarzyszenie Olkuska Grupa Turystyczna AMONIT na zadanie: V Warsztaty Turystyczno – Krajoznawcze    – dotację w wysokości 1.000 zł.  
 6. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Olkusz na zadanie: V Hufcowy Biwak Zimowy   - dotację w wysokości 1.000 zł.  
 7. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Zederman na zadanie: Wycieczka turystyczna do Żywca dla mieszkańców terenów wiejskich Gminy Olkusz  -  dotację w wysokości 1.000 zł.   
 8. Klub Sportowy Flika w Olkuszu na zadanie: Zajęcia Nordic Walking  - dotację w  wysokości 1.000 zł.
 9. Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ w Olkuszu na zadanie: „Jak być aktywnym”  wycieczka turystyczna do Stadniny koni „Wilcza woda” w Bukownie   – dotację w wysokości 500 zł.    

 

Na zadanie:   Przedsięwzięcia kulturalne dla osób niepełnosprawnych (kwota w budżecie  10.000 zł.)

 

 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich” w Olkuszu,  na zadanie  – TUON - Teatr  z udziałem osób  z  niepełnosprawnościami  –  dotację w wysokości  4.500 zł.
 2. Polski Związek Niewidomych, Okręg Małopolski, Koło Powiatowe w Olkuszu, na zadanie „Kawiarenka – Przyjazne miejsce”    -   dotację w wysokości 2.000 zł.
 3. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olkuszu, na zadanie: Na szlaku Pienin i Tatr -   dotację w wysokości 2.000 zł.
 4. Polski Związek Niewidomych, Okręg Małopolski, Koło Powiatowe w Olkuszu, na zadanie  -   „Otwarci na kulturę”   - dotację w  wysokości 1.500 zł.