Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 211oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 13.04.2018r. do 04.05.2018r.  wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu  na okres do 3 lat:

 

 - część działki nr 776/75 o pow. 25m2 oraz działka nr 776/13 o pow. 35m2 - położone w Olkuszu przy ul. Długiej z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą (tj. ustawienie stolików). Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 4,50zł/m2 tj. 270,00zł netto (332,10zł brutto).Termin wnoszenia opłat: miesięcznie: do 10 każdego miesiąca z góry.

- część działki nr 638/22 o pow. 300m2 z  przeznaczeniem pod uprawy warzywniczo – ogrodnicze (działka obecnie dzierżawiona) położonej w Olkuszu przy ul. Wapiennej. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości 60,00zł. Termin wnoszenia opłat rocznie: do 31-go marca każdego roku z góry.

- część działki nr 1820/6 o powierzchni 80m2 położonej w Olkuszu przy ul. Bylicy z przeznaczeniem pod dojście. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 40,00zł netto (tj.49,20zł brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie: do 10 każdego miesiąca z góry.

- najem i dzierżawa części działki nr 1703/4 zabudowanej o pow. 12m2 z przeznaczeniem pod magazyn usytuowany w Olkuszu przy Pasażu Warszawskim na okres do 3 miesięcy. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 36,00zł netto (tj.44,28zł brutto) oraz zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.2899.2018 z 28.03.2018r. w wysokości:36,00zł netto (tj. 44,28zł brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie:  do 10 każdego miesiąca z góry.

- część działki nr 1761/5 o pow. 350m2  położonej w Olkuszu przy ul. Krakowskie Przedmieście z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną. Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 245,00zł (tj. 301,35zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31marca  każdego roku z góry.

- część działki nr 2115/37 o pow. 308m2 położonej w Olkuszu przy ul. Pakuska z przeznaczeniem pod dojście oraz ogród przydomowy. Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: za ogród: 60,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31marca każdego roku z góry oraz za dojście: 4,00zł (tj. 4,92złbrutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie:  do 10 każdego miesiąca z góry.

- część działki nr 1754 o pow. 30m2 położonej w Olkuszu przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem pod dojście. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r.w wysokości:  15,00zł (tj. 18,45zł brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie: do 10 każdego miesiąca z góry

 

  • W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości, wyłonienie Dzierżawcy  nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawka osiągnięta w przetargu.

 

Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy/ najmu  winne w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę  nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania działki, proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-10.