Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 Aktualizacja: 7.05.2018

                

 

                                         Protokół

Z otwartego spotkania z mieszkańcami   w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych   zasad   V edycji budżetu obywatelskiego, które odbyło się w dniu 19 kwietnia 2018 roku

 

Spotkanie otworzył Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pan Jacek Imielski

 

Lista obecności w załączeniu.

 

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych Pan Jacek Imielski przedstawił propozycje zasad  V edycji budżetu obywatelskiego. Zapoznał zebranych  z projektem Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2019 rok.

 

Szczególną uwagę zwrócił na nowe zapisy dotyczące:

- wprowadzenia   puli   środków  na zadania  ogólnogminnych o charakterze  

  inwestycyjnym od 150.000, zł do 200.000, zł

- określenia  terenu na którym może być realizowane zadanie oraz

- zobowiązanie wnioskodawców do oszacowania kosztów utrzymania zadania

 

Następnie zebrani zgłaszali propozycje zmian do zasad V edycji budżetu obywatelskiego.

 

Lp

Autor

Zgłaszane uwagi

1

p. Małgorzata

Postołek

Możliwość zgłaszania  tzw. projektów  miękkich w puli środków od 150.000,do 200.000 tj. w ramach zadań ogólnogminnych

2

p. Sabina Gęgotek

Możliwość zgłaszania  tzw. projektów  miękkich w puli środków od 150.000,do 200.000 tj. w ramach zadań ogólnogminnych

 

 

Na zakończenie spotkania Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pan Jacek Imielski

poinformował, iż protokół  ze spotkania zostanie zamieszczony na stronie internetowej UMiG Olkusz w terminie  nie późniejszym niż `14 od daty zakończenia spotkania  .

 

 

 

Na tym  protokół zakończono

protokołowała M.Libowicz

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.04.2018

Protokół

Z otwartego spotkania z mieszkańcami   w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych   zasad   V edycji budżetu obywatelskiego, które odbyło się w dniu 19 kwietnia 2018 roku

 

Spotkanie otworzył Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pan Jacek Imielski

 

Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych Pan Jacek Imielski przedstawił propozycje zasad  V edycji budżetu obywatelskiego. Zapoznał zebranych  z projektem Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2019 rok.

 

Szczególną uwagę zwrócił na nowe zapisy dotyczące:

- wprowadzenia   puli   środków  na zadania  ogólnogminnych o charakterze  inwestycyjnym od 150.000, zł do 200.000, zł

- określenia  terenu na którym może być realizowane zadanie oraz

- zobowiązanie wnioskodawców do oszacowania kosztów utrzymania zadania

 

Następnie zebrani zgłaszali propozycje zmian do zasad V edycji budżetu obywatelskiego.

 

Lp

Autor

Zgłaszane uwagi

1

p. Sabina Gęgotek

Możliwość zgłaszania  tzw. projektów  miękkich w puli środków od 150.000,do 200.000 tj. w ramach zadań ogólnogminnych

2

p. Małgorzata Postołek

Możliwość zgłaszania  tzw. projektów  miękkich w puli środków od 150.000,do 200.000 tj. w ramach zadań ogólnogminnych

 

Na zakończenie spotkania Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pan Jacek Imielski

poinformował, iż protokół  ze spotkania zostanie zamieszczony na stronie internetowej UMiG Olkusz w terminie  nie późniejszym niż `14 od daty zakończenia spotkania  .

 

 

Na tym  protokół zakończono

protokołowała M.Libowicz