Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

„Modernizacja budynków: administracyjnego, terapeutycznego wraz z kształtowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Olkuszu – zadania 7.1, 7.2, 7.3, 13.1, 21 w GPR”          

Części składowe projektu:

7.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach rewitalizacji - boisko wielofunkcyjne

7.2  Zagospodarowanie terenów wokół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu w ramach rewitalizacji - siłownia zewnętrzna

7.3 Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach rewitalizacji - Boisko do gier i zabaw dla dzieci młodszych.

13.1 Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olkuszu

  1. Srebrny szlak gwarków olkuskich

Wartość projektu: 1 298 849,53 zł

Kwota dofinansowania: 974 137,12 zł

Przedmiotem projektu jest:

- montaż zewnętrznej windy pionowej dla osób niepełnosprawnych o wysokości 6,60 m. wraz  z niezbędnymi pracami budowlanymi przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olkuszu,

- budowa szlaku składającego się z 18 figur gwarków olkuskich z brązu (przedstawiających łącznie 19 postaci) posadowionych na chodnikach w miejscach ważnych z punktu widzenia historii górnictwa srebra w Olkuszu.

- budowa boiska wielofunkcyjnego o pow. 968,0 m², boiska do gier i zabaw o pow. 140,0 m² oraz siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu.

Działania skierowane będą na ograniczenie, i niwelowanie przyczyn zidentyfikowanych na tym obszarze zjawisk kryzysowych. Wykonanie inwestycji skutkowało będzie kompleksowym skoordynowanym procesem przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych. Pozwoli wyjść naprzeciw potrzebom społecznym, zwiększyć efektywne wykorzystanie przestrzeni, liczbę wydarzeń integrujących mieszkańców i dostosować je do potrzeb. Wpłynie na wzrost jakości procentowej nauczania, wychowania oraz zainteresowania historią i tradycją regionu (srebrny szlak gwarków), sportem, zdrowym trybem życia, procesem integracji międzypokoleniowej (zagospodarowanie terenu wokół SP Nr1 i organizacja pikników rodzinnych, spartakiad, świąt okolicznościowych). Zwiększy się efektywne wykonywanie prowadzonych zajęć, rozszerzona zostanie również oferta rehabilitacyjna - realizacja inwestycji przyczyni się do przyjęcia nowych uczestników (WTZ),a tym samym zmniejszenia wykluczenia społ. Pozwoli na bezpieczne, funkcjonalne spędzanie czasu oraz poszerzenie oferty tych Miejsc (wydarzenia tematycznie związane z miejscem - projekty integracyjne realizowane przez Stowarzysz Otwartych Serc Aktywnych Kobiet „SOS”).

Realizacja inwestycji będzie utrwalać nawyki kulturalnego spędzania wolnego czasu oraz zachęcać większą grupę odbiorców do aktywnego włączania się w społeczną działalność, prowadzoną w oparciu o infrastrukturę powstałą w jego wyniku. Otworzy możliwość szerszego włączenia społecznego dla osób z różnego rodzaju dysfunkcjami, ich integrację i rehabilitację społeczną i zawodową. W odpowiedzi na zapotrzebowanie w centrum Olkusza powstanie unikalna w skali regionu oferta, która wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców i wzmocnienie więzi społecznych – atrakcyjne miejsce spędzania wolnego w skali całej gminy. Poprawi się estetyka przestrzeni publicznej, jednocześnie zostanie zachowana tożsamość miejsc, wykorzystane i wzmocnione zostaną ich potencjały. Poprawi się dostępność przestrzeni jak i efektywne jej zagospodarowanie. Rozwiązania zawarte w projekcie umożliwią poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych – wszystkie elementy zaplanowano tak, by zniwelować bariery w dostępności. Zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców oraz funkcjonalność obiektów użyteczności publicznej- poprzez zastosowanie oświetlenia, uporządkowanie przestrzeni zimniejszy się liczba przestępstw. Zatrudniony w godzinach popołudniowych animator, którego zadaniem będzie zagospodarowanie czasu dla młodzieży wpłynie również na zwiększenie poczucia poziomu bezpieczeństwa wśród dzieci oraz ich rodziców.