Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OGŁOSZENIE

o naborze przedstawicieli mieszkańców do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

 

Trwa V edycja budżetu obywatelskiego. Chciałbym, by także w tej edycji budżetu obywatelskiego, mieszkańcy mieli  wpływ na podejmowane decyzje. W związku z tym powołany zostanie Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, w składzie którego będą uczestniczyć przedstawiciele mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz, którzy wyrażą  chęć pracy w tym Zespole, wspólnie z  przedstawicielami Rady Miejskiej w Olkuszu i Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.

Zespół dokona ostatecznego wyboru propozycji zadań zgłoszonych do V edycji budżetu obywatelskiego, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców i będzie uczestniczył w monitorowaniu realizacji zwycięskich projektów.

Chciałbym, by przedstawicielami mieszkańców, były osoby  które aktywnie uczestniczyły w dotychczasowych edycjach budżetu obywatelskiego.

Dlatego proszę mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz o zgłaszanie swoich kandydatur do pracy w Zespole ds. Budżetu Obywatelskiego.

Pisemne zgłoszenia proszę przesłać do Urzędu Miasta i Gminy Olkusz do 31 sierpnia 2018 roku na formularzu dostępnym w Punkcie Informacyjno- Podawczym i na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl. Spośród zgłoszonych kandydatur dokonam wyboru 5 osób do pracy Zespole w terminie do 5 września 2018 roku

 

Burmistrz Miasta  i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATURY DO ZESPOŁU ds. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO