Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

PORZĄDEK OBRAD
XLIV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 04 września 2018 roku – godz. 15.301.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przedstawienie porządku obrad XLIV sesji Rady.

4.    Przyjęcie protokołów  z  XLII oraz XLIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

5.    Interpelacje radnych i klubów radnych.

6.    Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.

7.    Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

8.    Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/625/2002 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Osiedla Nr3.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w wyborach do rady gminy.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany opisu granic w stałych obwodach głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie Gminy Olkusz.
 
12.    Podjecie uchwały w sprawie  utworzenia odrębnych obwodów glosowania na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2018 rok.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/560/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz z późn. zmianami.

15.    Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosmolowie.

16.    Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje radnych.

17.    Zapytania i wolne wnioski.

18.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.