Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

"Sprzątanie Gminy"

13-14 września 2018 r.

 

 

Zapraszam wszystkich Mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz do udziału w akcji "Sprzątanie Gminy" w ramach kampanii  "Sprzątanie Świata -  Polska 2018", tym razem po hasłem „Akcja – Segregacja!”.

Celem tegorocznej edycji jest promocja wśród mieszkańców idei selektywnej zbiórki odpadów.

Działania te są niezwykle istotne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które kumulujemy w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Segregowanie odpadów jest ważne również ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie Gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku, a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już za dwa lata, w 2020 roku.

Aktualnie z gospodarstw domowych do recyklingu trafia ok. 13% odpadów, a musimy w ciągu dwóch lat osiągnąć poziom trzykrotnie wyższy!

Segregacja odpadów jest także jedną z podstaw Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Circular Economy), którą wdrażają Polska i wszystkie inne państwa Unii Europejskiej.

Zapraszamy - przyłączcie się do nas!

Bliższe informacje na temat akcji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi UMiG w Olkuszu ul. Rynek 1, w pok. nr  326 lub pod nr  tel. 032 6260176.

 

 

 

                                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy                                              Olkusz

                                                                                                     Roman Piaśnik