Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 211 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 12.10.2018r. do 02.11.2018r.  wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat:

 

- działka nr 2560/8 o pow. 54m2 - położona  w Olkuszu przy ul. K.K. Wielkiego z przeznaczeniem  pod działalność gospodarczą (budynek posadowiony na działce stanowi własność osoby prywatnej, obecnie działka zajmowana bezumownie) - (zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest sym. „06.UU”). Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości: działalność: 6,00zł/m2 (324,00zł netto tj. 398,52zł brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie -  do 10 dnia każdego miesiąca z góry;

 - działki nr 87/4,  82/3, 78/3 o łącznej pow. 534m2 oraz część działki nr 74/3 o pow. 44m2 -  położone w Żuradzie przy ul. Krucza Góra z przeznaczeniem dojazd, dojście. Na w/w działkach zezwala się utwardzenie dojazdu materiałami łatwo rozbieralnymi np. kostką brukową, żwirem natomiast zabrania się utwardzenia działki poprzez nałożenie powierzchni asfaltowej bądź betonowej. Na w/w terenie zabrania się stawiania urządzeń i budynków trwale związanych z gruntem oraz wszystkie nakłady poniesione na dzierżawionej nieruchomości nie podlegają zwrotowi- (zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest sym. „KTZ1/2”). Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 0,25zł/m2 (tj. 144,50zł netto, 177,73zł brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie -  do 10 dnia każdego miesiąca z góry

- część działki nr 5396/2 o pow. 300m2 położona w Olkuszu przy ul. Krasińskiego  z przeznaczeniem pod dojazd, dojście.Na w/w działcezezwala się utwardzić dojazd materiałami łatwo rozbieralnymi np. kostką brukową, żwirem natomiast zabrania się utwardzenia działki poprzez nałożenie powierzchni asfaltowej bądź betonowej. Na w/w terenie zabrania się stawiania urządzeń i budynków trwale związanych z gruntem oraz wszystkie nakłady poniesione na dzierżawionej nieruchomości nie podlegają zwrotowi - (zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest sym. „U.a”). Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości: 0,50zł/m2 (tj. 150,00zł netto, 184,50zł brutto) .Termin wnoszenia opłat: miesięcznie -  do 10 dnia każdego miesiąca z góry

- część działki nr 2115/37 o pow. 6000m2 położonej w Olkuszu, ul. Pakuska  z przeznaczeniem pod ogrody warzywno – owocowe, garaże (działka obecnie zajmowana bezumownie poprzez urządzone ogrody za nieruchomościami prywatnymi. Brak dojazdu do ogrodów - zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest sym. „KZ”)

Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości: za ogrody do 500m2: 60,00zł, powyżej 500m2 do 1500m2 – 70,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie - do 31 – go marca  każdego roku  z góry, za garaże 1zł/m2 netto Termin wnoszenia opłat: miesięcznie -  do 10 dnia każdego miesiąca z góry;

- działka nr 5111o pow. 14m2 położona w Olkuszu przy ul. Sławkowskiej z przeznaczeniem pod zieleń przydomową. Na w/w terenie zabrania się stawiania urządzeń i budynków trwale związanych z gruntem oraz wszystkie nakłady poniesione na dzierżawionej nieruchomości nie podlegają zwrotowi -  (zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest sym. „01.MU”)Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości: 30,00zł netto (tj. 36,90zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie - do 31 – go marca  każdego roku z góry;

- część działki nr 2115/29 o pow. 90mpołożonej w Olkusz, przy ul. Na Skarpie  (bezpośrednio za działką nr 2378/6)  z przeznaczeniem pod ogród przydomowy owocowo-warzywny -(zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest sym. „KZ”). Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości – 60,00zł .Termin wnoszenia opłat rocznie: do 31 marca każdego roku z góry

 

 

 

  • W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę  nieruchomości, wyłonienie Dzierżawcy nastąpi  w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

 

Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne  są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę  nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania działki, proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-10.