Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Logo

 

Projekt grantowy

„Poprawa umiejętności korzystania z Internetu i e – usług wśród mieszkańców gminy Olkusz”

 

Gmina Olkusz, w imieniu której działa Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu realizuje projekt grantowy pn. „Poprawa umiejętności korzystania z Internetu i e – usług wśród mieszkańców gminy Olkusz” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Grant przyznany został przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu (Operator/ Beneficjent projektu pn.  „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług”).

 

Na realizację działań przewidzianych w projekcie grantowym uzyskano dofinansowanie w wysokości 149 520,00 zł, co stanowi jednocześnie całkowitą wartość projektu (wkład Funduszy Europejskich w wysokości 100% wydatków kwalifikowanych). Operatorem grantów jest partnerstwo podmiotów: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia w Stryszawie, realizujące projekt pn.  „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług”.

 

Celem projektu jest wzrost kompetencji cyfrowych wśród min. 267 mieszkańców gminy Olkusz (w wieku powyżej 25 lat) poprzez realizację szkoleń zwiększających kompetencje cyfrowe. Planuje się realizacje 23 szkoleń w tematach:  

- Rodzic w Internecie,

- Internet dla seniora (działam w sieciach społecznościowych),

- Tworzę własną stronę internetową (blog)

- Rolnik w sieci,

- Mój biznes w sieci.

 

Zakłada się, że ponad 50% szkoleń będzie realizowanych na obszarach wiejskich gminy Olkusz.

 

W realizację projektu zaangażowane będą szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Olkusz, tj.:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika - 3 grupy szkoleniowe;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 - 3 grupy szkoleniowe;

- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marcina Bylicy - 3 grupy szkoleniowe;

- Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Fryderyka Chopina - 2 grupy szkoleniowe;

- Szkoła Podstawowa  im. Henryka Sienkiewicza  w Gorenicach - 2 grupy szkoleniowe;

- Szkoła Podstawowa  im. M. Konopnickiej w Kosmolowie - 2 grupy szkoleniowe;

- Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Osieku - 2 grupy szkoleniowe;

- Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Sienicznie - 2 grupy szkoleniowe;

- Szkoła Podstawowa im Wojska Polskiego w Zawadzie - 2 grupy szkoleniowe;

- Szkoła Podstawowa im. Obrońców Warszawy w Zedermanie - 2 grupy szkoleniowe.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać u koordynatora projektu (32 62 60 184) oraz w sekretariatach ww. szkół.

 

 

Zapoznaj się z dokumentacją rekrutacyjną:

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

- Zał. 1 – formularz zgłoszeniowy (obowiązkowy)

- Zał. 1a – oświadczenie o niepełnosprawności (dotyczy tylko osób z niepełnosprawnościami)

- Zał. 2 – oświadczenie o miejscu zamieszkania (obowiązkowy)