Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Urzędu informujemy, że numer rachunku bankowego, na który można  wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległ zmianie.

Opłaty w dalszym ciągu można wnosić:

- w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w dniach i godzinach pracy Urzędu;

- na rachunek bankowy 88 1240 2294 1111 0010 4938 9482;

- u inkasenta (w przypadku sołectw).

 

Jednocześnie przypominamy, że

27 grudnia 2018 r. upływa termin wniesienia opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za IV kwartał 2018 r.

Szczegółowe informacje,  w tym obowiązujące stawki opłat oraz harmonogramy wywozu odpadów w roku 2019  dostępne są na stronie Internetowej  Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu (www.umig.olkusz.pl) w zakładce Zasady Gospodarki Odpadami.