Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, iż na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej  pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej” oraz powołanie Komisji Konkursowej nie wpłynęła żadna oferta.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik