Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 207 w dniach od  18.01.2019r. do 01.03.2019r.  wywieszony będzie  wykaz  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej tj. działki nr 1794/16 o pow. 137 m2, położonej w Olkuszu przy ul. Nullo , objętej księgą wieczystą KR1O/00081072/0.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w/w działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „ 02.MM” –  opisanym jako: „ Tereny zabudowy mieszanej ”.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – upływa z dniem 01.03.2019r.  

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem  w godz. 7.00-15.00  w pok. 204  lub pod numerem telefonu 32 6260204.