Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

PORZĄDEK OBRAD

 

IV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 28 stycznia 2019 roku – godz. 15.30

 1.    Otwarcie IV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przedstawienie porządku obrad IV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

4.    Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

5.    Interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Olkuszu.

6.    Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.

7.    Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

8.    Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2019 rok.
a.    przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2019 rok
z uzasadnieniem,
b.    przedstawienie Uchwały Nr S.O.XIII/421-1/33/18 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2019 r.,    
c.    przedstawienie Uchwały Nr S.O.XIII/426-1/23/18 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2019 rok,
d.    przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu,
e.    dyskusja nad projektem Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2019 rok,
f.    głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2019 rok.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.
a.    przedstawienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz,
b.    przedstawienie Uchwały Nr S.O.XIII/429-1/35/18 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Olkusz,
c.    przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu,
d.    dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz,
e.    głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.

11.    Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Olkuszu.  

12.    Wolne wnioski.

13.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.