Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

PORZĄDEK OBRAD

V sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 12 lutego 2019 roku – godz. 15.30

 


1.    Otwarcie V sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przedstawienie porządku obrad V sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

4.    Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

5.    Interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Olkuszu.

6.    Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.

7.    Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu
o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

8.    Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z ochroną zabytków

10.    Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Zarządów Osiedli: Śródmieście, Centrum, Pakuska, Czarna Góra, Pomorzany, Glinianki, Wschód, Młodych, Słowiki, Skalskie będących jednostkami pomocniczymi Gminy Olkusz.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach: Bogucin Mały, Braciejówka, Gorenice, Kogutek, Kosmolów, Niesułowice, Olewin, Osiek, Pazurek, Podlesie Rabsztyńskie, Rabsztyn Sieniczno, Troks, Witeradów, Wiśliczka, Zadole Kosmolowskie, Zawada, Zederman, Zimnodół, Żurada, będących jednostkami pomocniczymi Gminy Olkusz.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Olkusz działki nr 592/5, położonej w Olkuszu.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Olkusz darowizny działek położonych w Żuradzie.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu działki nr 476/23, położonej w Troksie.             

15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 3789/12 położonej w Olkuszu na rzecz Gminy Olkusz.

16.    Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej w Olkuszu.  

17.    Wolne wnioski.

18.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.