Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w  Olkuszu obok pok. 211  w dniach od 08.02.2019r. do 01.03.2019r.  wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu:

 

- części działek nrnr 1394, 1393 o łącznej pow. 250m2 położone w Olkuszu, przy ul. Kopalnianej z przeznaczeniem pod ogród warzywno – owocowy na okres 3 lat (działka obecnie zajmowana bezumownie poprzez urządzony ogród) - zgodnie     z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest sym. „ZL2”. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 60,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie - do 31 – go marca  każdego roku z góry;

- części działek nrnr 773/1, 773/10 o łącznej pow. 30,69m2 położone w Olkuszu, przy zbiegu ul. Sławkowskiej i drogi krajowej 94 z przeznaczeniem pod reklamę (przedłużenie obowiązującej umowy dzierżawy z dotychczasowym Dzierżawcą) - zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest symb. „ZP”. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 35,00zł/m2 (tj.1.074,15zł netto – 1.321,20zł brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie -  do 10 dnia każdego miesiąca z góry;

- część działki nr 5061 o pow. po 60m2 położonej w Olkuszu przy Al. 1000-lecia z przeznaczeniem pod działalność handlową oraz zieleń ozdobną (zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest sym. „C1.MW”) na okres 3 lat. Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: za działalność: 4,50zł/m2 (67,50zł netto, 83,03zł brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie - do 10 dnia każdego miesiąca z góry, za zieleń:1,60zł/m2 (72,00zł netto, 88,56zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie - do 31 – go marca  każdego roku z góry;

- część działki nr 4434/3 o pow. 18m2 położonej w Olkuszu przy ul. K.K. Baczyńskiego z przeznaczeniem pod garaż murowany - garaż stanowi własność  osoby prywatnej, obecnie użytkowany bezumownie - (zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest sym. „B2.KS”). Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 1,00zł/m2 (tj. 18,00zł netto, 22,14zł brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie: do 10 każdego miesiąca  z góry;

- część działki nr 168/1 o pow. 85m2 położonej w Olkuszu przy ul. Nowowiejskiej z przeznaczeniem pod ogród warzywno  – owocowy (działka obecnie zajmowana bezumownie) - zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest sym. „ZL2” na okres 3 lat. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 60,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie - do 31 – go marca  każdego roku z góry;

- części działki nr 1132/26 o pow. 80m2 położonej w Olkuszu przy ul. Wiejskiej z przeznaczeniem pod urządzenia telekomunikacyjnej infrastruktury technicznej (działka zajmowana na podstawie umowy) - zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest sym. „KZ”- przedłużenie umowy na okres 3 lat. Stawka czynszu ustalona na podstawie operatu szacunkowego z dn. 15.12.2015r. w wysokości  71,00zł netto (tj. 87,33zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 – go marca  każdego roku z góry;

- część działki nr 3918/1 o pow. 120m2 położonej w Olkuszu, przy ul. Słonecznej z przeznaczeniem pod urządzenia infrastruktury technicznej w postaci przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego (działka obecnie zajmowana bezumownie) - zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest sym. „ZL” na okres 3 lat. Stawka czynszu ustalona na podstawie operatu szacunkowego oraz zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.978.2016 z 20.01.2016r.  w wysokości  66,00zł netto (tj. 81,18zł brutto) Termin wnoszenia opłat: rocznie - do 31 – go marca  każdego roku z góry;

- najem miejsca postojowe garażowego o pow. 16,44m stanowiącego własność Gminy Olkusz usytuowanego w bloku przy ul. Mickiewicza 3 zlokalizowanego na poziomie piwnic (wspólny wjazd z innymi użytkownikami pozostałego miejsca postojowego) na okres 3 lat. Stawka czynszu: zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.107.2019 z 17.01.2019r. w wysokości: 5,00zł/m2 (tj. 82,20zł netto, tj. 101,10zł brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie: do 10 każdego miesiąca  z góry;

- część działki nr 2115/40 o pow. 500m2 położonej w Olkuszu, przy ul. K.K. Wielkiego z przeznaczeniem ogród warzywno  – owocowy (działka obecnie zajmowana bezumownie) - zgodnie z zapisem m.p.z.p. teren oznaczony jest sym. „ZI” na okres 3 lat. Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 60,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie - do 31 – go marca  każdego roku z góry.

Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

  • W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę/ najem nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

 

Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne  są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę  nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania działki, proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-10.