Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

PRZYJĘCIA MIESZKAŃCÓW PRZEZ KIEROWNICTWO
URZĘDU MIASTA I GMINY W OLKUSZU

 

 • Naczelnicy Wydziałów
  • codziennie w godzinach pracy Urzędu bez wcześniejszej rejestracji

 

 • Zastępca burmistrza ds. komunalnych Dariusz Murawski
  • poniedziałki w godzinach 13:30-16:00
   w następujących sprawach:
   inwestycje gminne, urbanistyka i ochrona zabytków,
   organizacja ruchu, gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami,
   pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

 

 • Zastępca burmistrza ds. społecznych Marcin Wiercioch
  • poniedziałki w godzinach 13:30-16:00
   w następujących sprawach:
   edukacja, kultura, sport, pomoc społeczna, współpraca
   z organizacjami pozarządowymi, ochrona środowiska,
   gospodarka odpadami, zaopatrzenie w wodę, transport zbiorowy

 

 • Skarbnik Miasta i Gminy Olkusz Anna Straś
  • poniedziałki w godzinach 13:30-16:00
   w następujących sprawach:
   podatki i opłaty, pomoc de minimis

 

 • Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Olkusz Katarzyna Bożek
  • poniedziałki w godzinach 13:30-16:00
   w następujących sprawach:
   sprawy meldunkowe, dowody osobiste, promocja, organizacja pracy Urzędu

 

 • Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik
  • poniedziałki w godzinach 14:00-16:00

 

 

OBOWIĄZUJE WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA

BURMISTRZ
Sekretariat pok. 218
tel. 32 626 02 18

ZASTĘPCY BURMISTRZA, SKARBNIK, SEKRETARZ
Sekretariat pok. 224
tel. 32 626 02 24

Loga